foto ulrika andersson grafisk form och webproduktion annica nordin/periferi.se Catarina Lundström Text & tal, Östersund, Text och tal, Kultur och kulturarv. Museer, arkiv och universitet.Folkrörelser, föreningsliv, film, dans, kaféer, elkraft, hemslöjd, kvinnors historia, företagande, landsbygdsutveckling.