I Den goda viljan skildras möten mellan religioner och kulturer – mellan kristna och muslimer, samer och svenskar och mellan kvinnor med olika bakgrund. I denna studie av mötet mellan ”vi” och ”dom” står organisationen Kvinnliga Missions Arbetare (1894-2004) i fokus. De var verksamma över hela världen, bland annat i Tunisien och västra Jämtland.

Text: Catarina Lundström
Förlag: Nordic Academik Press
Lund 2015
Catarina Lundström
Catarina Lundström

 


Vad har gjorts för att skapa jämställdhet i Jämtlands län? Vilka har deltagit och hur långt har arbetet kommit? Denna bok handlar om det som hänt i Jämtland under de senaste trettio åren. En rörelse från empowerment till mainstreaming som lika mycket handlar om engagemang och satsningar som om motstånd och motvind.

Text: Catarina Lundström
Foto: Inga Björk
Maktanalys av Gerd Lindgren
Utgiven av: Kvinnobyrån Jämtlands län
Stockholm 2015

 
     
 


Vackra vyer varvas med personliga porträtt och rustika rätter. I boken Smakfulla avkrokar möter vi nio kvinnor som lever sina drömmar i Norrlands inland. Vi besöker bland annat ”krogen i skogen” som gömmer en exklusiv vinkällare, Beppe Wolgers färgstarka dotter Camilla och Elin som fann kärleken i ett väglöst land.

Text: Catarina Lundström, Louise Toresson,
Engelsk översättning: Clare Barnes
Foto: Tina Stafrén, Sandra Pettersson
Receptbearbetning och bokidé: Fia Gulliksson
Grafisk form: Johan Hallström
Förlag: REN publikation
Catarina Lundström
Catarina Lundström

 


I spåren av Varg – Kan film skapa regional utveckling och turism?
Catarina Lundström
i
Entreprenörskap i regioners tjänst. Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv.
Redaktörer: Bengt Johannisson och David Rylander.
Forskning för nya näringar 2010:4.
EIDI (Experience Industries Development Institute, Jönköping International Business School/Högskolan i Jönköping, 2010.

 
     
 
Catarina Lundström, Annica Nordin.
Eldsjälar och entreprenörer. 51 kvinnor i kooperativa företag – porträtt och recept.
Coompanion Jämtlands län, Östersund 2010.
Foto Inga Björk. Grafisk form: Annica Nordin.
Kan beställas från adlibris.com, bokus.com eller jamtland@coompanion.se.
Catarina Lundström
Catarina Lundström
 
Catarina Lundström, Anders Suneson
Sommaren med momma. Greta och Gustav på fäbodvallen.
Mera Reseanledningar till Jämtland Härjedalen och Tante-est-loup Förlag, Östersund 2010. Kan beställas från info@tantiloop.se.
Catarina Lundström
Catarina Lundström
 
 


 


 
  Catarina Lundström
Catarina Lundström (red)
Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta kommuner
, Glesbygdsverket 2009. Kan beställas från Tillväxtverket.
Grafisk form: Annica Nordin.
Catarina Lundström
Catarina Lundström
  Catarina Lundström
Kapitlet: ”Bilder av glesbygdsbor. Unga losers och problematiska män” i Glesbygds-verkets årsbok "Sveriges gles- och landsbygder 2008", Östersund 2008.
Grafisk form: Annica Nordin.
 
   
 
 
Catarina Lundström
I rörelse. Personligt och politiskt i 50 krönikor om livet, döden och allting däremellan, Östersund 2008. Kan beställas från catarina.lundstrom@textochtal.com. Pris 180 kr.
Illustrationer: Anna Erlandsson. Grafisk form: Annica Nordin.
Catarina Lundström
Catarina Lundström
 
Catarina Lundström (red)
Dansminnen: moderna möten – magiska kvällar
, Östersund 2008.
Kan beställas från Jamtli Förlag. Pris 285 kr.
 
   
 
  Catarina Lundström
Kapitlet: ”Den omvända ordningen – om hemslöjdskonsulenterna och deras verksamhet vid Upplandsmuseet seddd ur ett genusperspektiv”, i: Simonsson, Örjan (red) Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen. Rapport från en intern granskning 2006, Uppsala 2009.
CCatarina Lundström
Catarina Lundström
  Catarina Lundström
”Kvinnligt-manligt, samiskt-svenskt: om kvinnors mission i fjällvärden”, i: Fahlgren & Thurén (red), Genusmaraton 2007: Mittsveriges genusforskare på frammarsch, Östersund 2007.
 
     
 

Catarina Lundström
Kapitlet: ”Särarternas tyranni och välsignelse. Hemslöjden som genus och klass, exemplet sockendräkterna”, i: Svensson, Birgitta & Waldén, Louise (red), Den feminina textilen : makt och mönster, Stockholm 2005.

Catarina Lundström
Catarina Lundström

 

Catarina Lundström
Catarina Lundström
Fruars makt och omakt: kön, klass och kulturarv 1900-1940, Umeå universitet, avhandling i historia 2005. Grafisk form: Annica Nordin.

 
 

 


 
  Catarina Lundström
Kapitlet: ”Samlarna och samlingarna” (tills med Mikael Eivergård), i: RIG nr 3 2007.
  Catarina Lundström
Kapitlet: ”Den hemvävda kulturen. Kulturarvsfältet i Jämtlands län 1860-1940.
En kalender, ett persongalleri och en reflektion över den ’jämtländska regionalismen’ ”,
i: Eivergård, Mikael (red), Kulturarv och historiebruk, Östersund 2005.
Catarina Lundström
Catarina Lundström
 
 
 
 
  Catarina Lundström
Kapitlet: ”Hem till kasernen”, i: Ingvar Gustafsson (red), Jämtlands fältjägarregemente
– regementet, bygden och staden
, Östersund 2002.
Catarina Lundström
Catarina Lundström
  Catarina Lundström
Kapitlet: ”Kaféliv i Östersund”, i: Gamla Östersund 2006.
 
 

 


 
  Catarina Lundström
Kapitlet: ”Att stå på egna ben. Om hembygdsaktören Anna Magnusson”,
i: Riksarkivets årsbok 2006, Stockholm 2006.
  Catarina Lundström
Kapitlet: ”Från ömfoting till härdad man – Åsgård 1906-1917. Robert Mörners skolkoloni ur ett manlighetsperspektiv”, i: Welinder, Stig (red), Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka, Stockholm 2003.
Catarina Lundström
Catarina Lundström

 
  '    
 

Catarina Lundström
Catarina Lundström & Svenbjörn Kilander (red), Skilda världar. Kvinnligt och
manligt i Jämtland och Härjedalen under 350
år. Östersund 1999.
Grafisk form: Annica Nordin.
Catarina Lundström
Catarina Lundström

 

Catarina Lundström
Kapitlet: ”Det ekonomiska samarbetets historia”, i: Mattson/Grut (red),
Social ekonomi – om kraften hos alla människor
, Stockholm 1998.