foto ulrika andersson grafisk form och webproduktion annica nordin/periferi.se Catarina Lundström Text & tal, Östersund, Text och tal, Utredningar, analyser, presentationer, artiklar, krönikor. Föredrag, kurser och föreläsningar. Historia, kultur, genusvetenskap, landsbygdsfrågor, föreningsliv.